Работен состанок на директорката на Академијата за судии и јавни обвинители со преставници на Совет на Европа