(Македонски) ПРЕТСТАВНИЦИ НА АКАДЕМИЈАТА УЧЕСТВУВААТ НА ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА МРЕЖАТА HELP НА СОВЕТ НА ЕВРОПА 6-7 ЈУЛИ 2023 ГОДИНА, СТРАЗБУРГ