ПРЕДАВАЊЕ ЗА КЛИМАТСКИТЕ СПОРОВИ ПРЕД ДРЖАВНИОТ СОВЕТ НА ФРАНЦИЈА ЗА СЛУШАТЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЧЕТНА ОБУКА ВО АКАДЕМИЈАТА