(Македонски) Онлајн советување на тема: „Процесни одлуки на подготвтелно рочиште и изведување на докази на главна расправа“