Онлајн советување на тема „Присилно извршување на привремени мерки издадени од судот според Законот за обезбедување на побарувањата“