(Македонски) Онлајн советување на тема: „Примена на АКМИС системот и судскиот деловник (Заведување на предмети и внесување на податоци)“