ОНЛАЈН ОБУКА на тема: „Исклучоците од непосредно изведување на доказите-правила и пракса“