Одржан работен состанок помеѓу претставници на ЕИПА од Луксембург и Академијата за судии и јавни обвинители