(Македонски) ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМА ,,УЛОГАТА И ПОТРЕБНИТЕ ВЕШТИНИ НА ТУТОРИТЕ НА НОВОИЗБРАНИ И УНАПРЕДЕНИ СУДИИ’’ ВО СОРАБОТКА СО АСЈО