(Македонски) Објавување на ранг листата со конечни резултати од полагањето на завршниот испит во Академијата за судии и јавни обвинители за седмата генерација слушатели на почетна обука и Конечната ранг листа на кандидати за судии и јавни обвинители.