(Македонски) ОБУКА на тема: „Пресметливост кај зависници од дрога и психотропни супстанции и кредибилност на искази на сведоци – зависници од дрога и психотропни супстанции“