(Македонски) Меморандумот за соработка потпишан помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Амбасадата на Франција придонесува за независно судство