(Македонски) Известување за текот на приeмниот испит