(Македонски) Известување за одложување на полагањетo на психолошкиот тест