(Македонски) Заменик директорот на Академијата, судија Илир Исени беше дел од Програмата за размена на ЕЈТН во Солун, Република Грција