(Македонски) Заменик директорот на Академијата, судија м-р Илир Исени учествуваше на завршната конференција на Проектот INNOCENT во Прага, Чешка 18 април 2024 година