Заменик директорот на Академијата, судија Илир Исени учествуваше на регионалната конференција по повод одбележување на денот на правосудството во Република Северна Македонија