(Македонски) Заменик директорот на Академијата, судија Илир Исени учествуваше на VII-та Меѓународна Судска Конференција