(Македонски) Заменикот директор, судија Илир Исени учествуваше на Конференцијата за независно, непристрасно и судско управување, во Прага, Чешка