(Македонски) Директорката на Академијата, проф.д-р Наташа Габер Дамјановска учествуваше на Конференцијата со наслов „Новите развои во едукацијата релевантни за институциите за правосудна обука на ЕЈТН“