Академијата за судии и јавни обвинители со признание за својата работа во Скриниг извештајот на ЕК за Република Северна Македонија