Академијата за судии и јавни обвинители учествуваше во крводарителската акција на Црвениот крст на Република Северна Македонија