Документарен филм за усвојувањето на Хашката конвенција за извршување на пресудите од 2019

Во соработка со Хашката конференција за меѓународно приватно право (HCCH) проектот Отворен регионален фонд за правна реформа (ORF LR) ја поддржува промоцијата на неодамна усвоената Хашка Конвенција за признавање и извршување на странски пресуди во граѓански или трговски работи од 2019 година, со цел да се подигне свеста за придобивките од ратификација на самата Конвенција за ефективно и взаемно признавање и извршување на странските пресуди помеѓу земјите од Југоисточна Европа. За таа цел беше подготвен документарен филм за усвојувањето на Хашката конвенција за извршување на пресудите од 2019 на 22-рата сесија на HCCH и овој документарен филм ги бележи преговорите и дава увид на придобивките од Конвенцијата. Погледнете го овој документарен филм со македонски превод.