Aжурирана верзија на курсот за Слобода на изразување – дел од ХЕЛП програмата

Aжурирана верзија на курсот за Слобода на изразување дел од ХЕЛП програмата

Aжурирана верзија на курсот за Слобода на изразување како дел од ХЕЛП програмата на Советот на Европа (HELP – Human Rights Education for Legal Professionals) е сега достапна на ХЕЛП онлајн платформата.

Курсот, кој првично беше припремен во 2016 година, е ажуриран, надграден и модернизиран заедно со Одделот за информатичко општество при Советот на Европа, во рамки на проектот „Слобода на изразување и слобода на медиумите во Југоисточна Европа (ЈУФРЕКС)“ имплементиран во рамки на заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа “Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција II”.

Курсот е составен од 4 практични модули, и е со вкупно времетраење од приближно 9 часа.

Во моментов, курсот е достапен само на англиски јазик, а до крајот на 2020 година, курсот ќе биде достапен и на соодветните јазици за Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.

Во продолжение се линковите до објавата на веб страната на Horizontal Facility II од каде што ќе може да пристапите и до линкот за самиот курс:

MK –  https://go.coe.int/q0Aca

ALBhttps://pjp-eu.coe.int/sq/web/horizontal-facility/news/-/asset_publisher/bty4yBhLu21t/content/updated-course-on-freedom-of-expression-available-on-the-help-platform?_101_INSTANCE_bty4yBhLu21t_viewMode=view/

ENGhttps://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/news/-/asset_publisher/bty4yBhLu21t/content/updated-course-on-freedom-of-expression-available-on-the-help-platform?_101_INSTANCE_bty4yBhLu21t_viewMode=view/