Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

Работилницa нa тема: „ Факторинг според законската рамка “

 | 14/12/018


Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Проектот на УСАИД за Факторинг, имплементиран од Фактортруст организираат работилница на тема,, Факторинг според законската рамка’’ што ќе се одржи на 17 декември 2018 година (понеделник), во просториите на Академијата, ламела 1 во времетраење од 11:00 до 13:00 часот.


На работилницата ќе учествуваат судии, јавни обвинители, адвокати и претставници од Комора на извршители, Нотарската комора и Комора на стечајн и управници  на Република Македонија.

 

Проектот на УСАИД за факторинг има за цел да ја подобри имплементацијата на факторингот и да го подобри законското и регулаторно опкружување, кое им овозможува на малите и средни претпријатија да работат со ефикасност, транспарентност и поголем пристап до алтернативни финансиски решенија.

 

Со поздравни обраќања работилницата ќе ја отворат Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’и г. Ловре Ристевски, директор на Проектот на УСАИД за факторинг. 

Излагање на наведената тема ќе има г. Борис Абрамовиќ, експерт за факторинг од Република Хрватска.

 

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива работилницата можете да ја преземете Тука.

 

 


Повеќе

Доделувањe нa сертификати - HELP платформа - Азил 13 декември 2018 година

 | 13/12/018


На 13 декември 2018 година во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, директорот на Академијата Проф.Д-р Наташа Габер Дамјановска и г-а Валентина Боз, од Генералниот директорат за човекови права и владеење на правото на учесниците кои успешно ја поминаа платформата беа доделени сертификати во рамките на HELP програмата за Азил.

 

 

Претходно, во рамки на HELP програмата беше спроведена обука за говор на омраза и криминал од омраза.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот зa судскa службa“

 | 11/12/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема: „Примена на Законот за судска служба“, кое ќе се одржи на 12 декември 2018 година (среда), во просториите на Академијата - Ламела 1, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судски администратори и стручни соработници од сите подрачја во Република Македонија.

 

На советувањето свои излагања ќе имаат: г-н Борче Мирчески, судски администратор во Основниот суд Охрид и г-а Лидија Таневска Јадровска, советник во Врховниот суд на Република Македонија.


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

  • Раководење по Законот за судска служба
  • Права и обврски на судските службеници


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Алтернативни мерки и пробација“

 | 11/12/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Алтернативни мерки и пробација“, кое ќе се одржи на 13 декември 2018 година (четврток), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, ламела 1, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии од кривични оддели, јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја и пробациски службеници од Управата за извршување санкции.

 

На советувањето излагања ќе имаат д-р Даница Монева, јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Штип и г-ѓа Емилија Василевска, виш соработник за извршување алтернативни мерки во Управата за извршување санкции.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

  • Цел и видови на алтернативни мерки со посебен осврт на Условната осуда и отповикување на условната осуда 
  • Условна осуда со заштитен надзор, општокорисна работа, судска опомена и куќен затвор 
  • Пробациската служба во Република Македонија - Организациона поставеност и надлежности 
  • Извршување пробациски работи согласно Законот за пробација и презентација на практичен пример 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Стуктурa нa писмена изработка на судска пресуда и решенија”

 | 10/12/018


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема:,, Стуктура на писмена изработка на судска пресуда и решенија” што ќе се одржи на 11.12.2018 година (вторник), во просториите на Академијата, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: г-ѓа Лидија Мартинова, судија на Апелационен суд Скопје и г-ѓа Антоанета Димовска, судија на Основен суд Скопје 2.


Повеќе