Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

СОСТАНОК НА В.Д. ДИРЕКТОРКАТА НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – 14 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 | 14/11/018


На 14 ноември, 2018 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, В.Д. директорката, г-а Вјолца Елмази одржа состанок со г-а Нора Алити, преседател на Комисијата за хартии од вредност, г-а Лиле Делиџакова и г. Мате Стојановски од Комисијата за хартии од вредност, и проф.д-р. Марко Андонов, креатор и координатор на програмата за право на хартии од вредност во рамки на модулот по трговско право.

На оваа средба присутните се запознаа со работата на В.Д. Директорот на Академијата, г-а Елмази, а во меѓусебна презентација на досегашната соработка помеѓу Комисијата за хартии од вредност и Академијата се согласија дека е неопходно истата да се продлабочи и унапреди, пред се со зголемување на бројот на организирани тркалезни маси и обуки од оваа област во иднина во континуираната и во почетната обука на Академијата. Имено, од Комисијата за хартии од вредност укажаа на фактот дека од 2015 година наваму, постои недостаток од обуки во оваа материја во Академијата, што претставувало и дополнителен мотив да ја иницираат оваа средба.


Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА СУДИИТЕ ПОРOТНИЦИ

 | 14/11/018


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 4 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018) организира специјализирана обука за новоизбрани судии-поротници од апелационо подрачје Гостивар, која ќе се одржи на 19 и 20 ноември 2018 година (понеделник и вторник) во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.  

Советувањето е од задолжителен карактер и по спроведената обука судиите поротници ќе добијат потврда за завршена обука. 

 

На обуката свои излагања ќе имаат д-р Милка Ристова, судија на Врховен суд  на Република Македонија (во пензија), г-а Зуица Наумова, судија на Апелационен суд Скопје (во пензија), г-а Јованка Никодиновска, судија на Апелационен суд Скопје и г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2.


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Модул 1 – „Општи познавања од областа на материјално граѓанско право“
 • Модул 2 – „Имплементација на Законот за парнична постапкa
 • Модул 3 – „Судир на интереси / Антикорупциски мерки / Етика и етички кодекс и Организација и надлежност на судовите
 • Модул 4 – „Општи познавања од областа на материјално казнено право / казнена политика“
 • Модул 5 –„Имплементација на Законот за кривична постапка


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Економски и финансиски криминал/Финансиски истраги“

 | 14/11/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Економски и финансиски криминал/Финансиски истраги, кое ќе се одржи на 15 ноември 2018 година (четврток), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии од кривични оддели, јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја и претставници на Управата за финансиска полиција.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Катерина Коларевиќ, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје, м-р Кире Костов, судски вештак и г. Кирил Темелков, советник на директорот од  Управата за финансиска полиција.

 


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Поим и видови на економски криминал
 • Улогата на финансиската полиција во борбата против економскиот криминал
 • Постапување во предистражна и истражна постапка, за откривање и документирање на кривични дела 
 • Вештачења во врска со кривични дела од областа на економскиот криминал 
 • Кривично дело Даночно затајување 
 • Нови видови на кривично дело Даночно затајување
 • Ново кривично дело - Даночна измама 
 • Постапка за јавни набавки - Злоупотреби на постапката и начини на утврдување штета
 • Финансиски истраги


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Вештини на интервјуирање на децата жртви и сведоци на насилство“ Хотел Порта, Скопје 15 ноември 2018 година

 | 14/11/018


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Македонското здружение на млади правници а во рамки на проектот ,,Заштита на правата на децата во кривични и граѓански постапки’’ поддржан од страна на УНИЦЕФ Македонија организираат советување на тема: ,,Вештини на интервјуирање на децата жртви и сведоци на насилство’’ што ќе се одржи на 15 ноември 2018 година во хотел Порта во Скопје, со почеток во 10:00 часот.


Советувањето е наменето за судии, јавни обвинители и адвокати.

 

На советувањето свои излагања ќе имаат:

 • Г-а Наташа Гоџоска, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје
 • Г-а Анета Апчева, педагог


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Прeдлог Закон зa управните спорови/Управни договори”

 | 13/11/018


Ве известуваме дека во организација на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ денес, 13 ноември 2018 година, во просториите на Академијата во Скопје, ќе се одржи сoветување на тема „Предлог Закон за управните спорови/Управни договори “.

Советувањето е наменето за судии и советници/судски соработници на Врховниот суд на Република Македонија, Вишиот управен суд и Управниот суд.

На советувањето свое излагање ќе имаат професорите д-р Борче Давитковски и д-р Ана Павловска Данева од Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Заштита на правото на сопственост Член 1 од Протокол 1 на ЕКЧП”

 | 13/11/018


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема:,,Заштита на правото на сопственост (Член 1 од Протокол 1 на ЕКЧП)

што ќе се одржи на 14.11.2018 година (среда), во просториите на Академијата, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: г-ѓа Зора Тренеска, судија на Апелационен суд Скопје, во г-ѓа Лидија Димова, судија на Основен суд Велес

 


Повеќе