Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

Пилот- Обука на обучувачи „Развој на наставна програма за обука за криумчарење мигранти’’ Хотел Порта, Скопје 19-20 јуни 2018 година

 | 14/06/018


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ во соработка со Канцеларијата на Обединетите Нации (UNODC), Оддел за организиран криминал и недозволена трговија организира дводневна пилот обука на обучувачи ,,Развој на наставна програма за обука за криумчарење мигранти’’.

Пилот обуката ќе се одржи на 19-20 јуни 2018 година (вторник - среда) во хотел Порта, Скопје, со почеток во 9:00 часот.

 На обуката ќе присуствуваат судии и јавни обвинители, адвокати и претставници од Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд и социјална политика, Факултетот за безбедност во Скопје, Македонско здружение на млади правници и Отворена Порта ,,Ла страда’’.

 Со поздравни обраќања обуката ќе ја отвори г-а Анета Арнаудовска, директор на Академијата за суди и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ и  г. Давор Раус, oфицер за превенција и за  криминална правда, UNODC единица против трговија со луѓе и криумчарење мигранти.

Пилот обуката ќе ја спроведат г. Гоце Бачанов, помошник на министерот за внатрешни работи на РМ и претставник во Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, г-а Маја Конеска, јавен обвинител во ОЈО за гонење на организиран криминал и корупција, м-р Ненад Савески, судија на Основен суд Скопје 1, г. Даниел Иваноски, адвокат и г-а Стојна А. Димишковска, менаџер за превенција и едукација во Отворена Порта-Ла Страда.

Спроведувањето на обуката ќе биде набљудувано од страна на национален консултант и претставници на проектот, г. Давор Раус, oфицер за превенција и за  криминална правда, UNODC единица против трговија со луѓе и криумчарење мигранти и г-а Барбара Сидоти, меѓународен консултант за криумчарење мигранти и трговија со луѓе.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива пилот обуката можете да ја преземете тука.


Повеќе

СOВЕТУВАЊЕ на темa „Прaктичнa применa на одредбите за заштита на сведоци и соработници на правдата“

 | 12/06/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „ Практична примена на одредбите за заштита на сведоци и соработници на правдата, кое ќе се одржи на 13 јуни 2018 година (среда), во просториите на Академија.

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од кривични оддели и јавни обвинители од апелационо подрачје Скопје.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Наташа Гоѓоска и г-ѓа Kатерина Коларевиќ, обвинители на Основно јавно обвинителство Скопје

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 

- Значењето на заштитата на сведоците и соработниците на правдата во кривичната постапка

- Правен основ на заштита на сведоци

- Дискусија помеѓу: загрозен сведок, особено ранлив сведок, заштитен сведок и    соработник на правдата

- Процедурални и вон-процедурални мерки на заштита на сведоци

- Спецификите на заштита на ранлива категорија на сведоци

- Заштита на жртвата на кривично дело сведок во постапката

- Принципите според кои се применуват мерките за заштита на сведоци и

- Спецификите на испитувањето на сведок под заштита

 


Повеќе

OДЛОЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕ на тeмa: ,,Структурa на писмена изработка на судска пресуда и решенија”

 | 11/06/018


Советувањето на тема: ,,Структура на писмена изработка на судска пресуда и решенија“, што согласно Каталогот на обуки за 2018 година беше предвидено да се одржи на 14.06.2018 година, во просториите на Академијата,  се одложува поради недоволен број на пријавени учесници.

Советувањето беше наменето за судии и советници/судски соработници од граѓански  оддели од сите апелациони подрачја.

Новиот термин  за одржување на советувањата дополнитлно ке биде одреден.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Правото на штрајк и правна рамка за остварување соодветна заштита“

 | 11/06/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Правото на штрајк и правна рамка за остварување соодветна заштита, кое ќе се одржи на 12 јуни 2018 година (вторник), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од Управен суд и од граѓански оддели од сите апелациони подрачја и адвокати.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Зоран Михајлоски, вонреден професор на Факултетот за правни науки при Универзитетот Американ Колеџ Скопје и г. Тодор Поп Панев, претседател на Основен суд Свети Николе.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

  • Законска дефиниција на штрајкот како можна причина за спор меѓу работниците и работодавачот
  • Организирање и водење на штрајкот
  • Штрајк на солидарност
  • Отстранување  од  процесот на работа
  • Работи кои не смеат да се прекинат за време на штрајк
  • Последици од организирањето и учеството во  штрајк
  • Судска забрана на незаконски штрајк и надомест на штета
  • Правото на штрајк во меѓународното право
  • Правото на штрајк во посебните закони во РМ
  • Разгледување судска пракса 

 


Повеќе

ОДЛОЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕ на тeмa: ,,Правното позиционирање на трговецот поединец и практичните импликации од неговото егзистирање”

 | 07/06/018


Советувањето на тема: ,,Правното позиционирање на трговецот поединец и практичните импликации од неговото егзистирање“, што согласно Каталогот на обуки за 2018 година беше предвидено да се одржи на 8.06.2018 година, во просториите на Академијата,  се одложува поради недоволен број на пријавени учесници.

Советувањето беше наменето за судии и советници/судски соработници од одделите за трговски  спорови и стечај како и за претставници на Комората на стечајни управници на РМ и Адвокатската комора на РМ.

Имајќи предвид дека во месец јуни се предвидени поголем број на советувања, како во самостојна организација на Академијата така и во соработка со странски партнери и проекти, како и обврската за искористување на преостанатите денови од  годишниот одмор за 2017 година заклучно со јуни, во договор со предвидените предавачи, советувањето се одложува за 19 октомври 2018 година.


Повеќе

Промоција

 | 07/06/018


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи, организираат промоција на: „ Курикулуми за правна аргументација, структура и образложение на пресуди “.

Напредна обука

Почетна обука


Повеќе