Календар на Активности

Последни Новости

Судии, судски советници, обвинители и адвокати на обука за практичната работа на ЕСЧП

 | 28/09/016


Скопје, 28 септември 2016 (МИА) - Судии, судски советници, обвинители и адвокати, денеска во Скопје, ќе се обучуваат за структурата и практичната работа на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), со цел да го подобрат знаењето и капацитетите во поглед на правото на Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП).

 

Според директорот на Бирото за застапување на Република Македонија пред ЕСЧП, Костадин Богданов овие обуки се многу битни за домашните судии со оглед на фактот што Европската конвенција наоѓа директна примена во домашното право. Поради тоа, како што додаде, судиите треба постојано да ја следат работата на ЕСЧП и да ги спроведуваат во сопствените одлуки.

 

 

ЕСЧП, како што посочи ја презема надлежноста во свои раце за некое прашање за кое има наводи дека има повреди на човековите права и е претресено од сите домашните судски органи. 

Говорејќи за важноста на Европската конвенција, Богданов рече дека во  членот 111 од Уставот на РМ е предвидено сите меѓународни договори кои се ратификувани од Собранието на РМ не можат да бидат менувани со закон, поради што на Европската конвенција како меѓународен договор и се дава високо место во хиерархијата на правните норми.

- Европската конвенција е краток документ и правата кои се заштитени со неа се кратки, рече Богданов. Во контекст на тоа посочи на членот 3 од Конвенцијата, кој се однесува за апсолутно право за забраната за тортура и содржи околу пет-шест збора, но позади тие зборови, термини и поими, како што рече, се содржани илјадници страници на судска праксана ЕСЧП.

- Токму праксата на ЕСЧП треба вас како судии и обвинители да ви биде директно применлива во секојдневната работа. Односно при вашето одлучување согласно Уставот треба да се повикувате на предметите и пресудите на ЕСЧП, истакна Богданов.


Повеќе

„Oбуки зa судии, судски сoветници, обвинители и адвокати за структурата и практичната работа на ЕСЧП и практичната употреба на базата на податоци ХУДОК со цел да се подобрат знаењето и капацитетите во поглед на правото на ЕКЧП“

 | 27/09/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Министерството за правда во рамките на Tвиниг проектот на Латвија и Хрватска „Зајакнување на владеењето на правото“ организира две еднодневни обуки за структурата и функционирањето на ЕСЧП и практична примена на HUDOC базата во насока на подобро запознавање со ЕКЧП, што ќе се одржат на 28 и 29 септември 2016 година (среда и четврток) во просториите на Академијата, со почеток во 09:00 часот. 

 

Обуките се наменети за судии, судски советници, обвинители и адвокати.

 

Предавачи на обуките ќе бидат: м-р Костадин Богданов, Македонија, директор на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права/владин агент, г-а Анита Ковалевска, судија од Управниот регионален суд на Латвија, предавач на правниот факултет на Латвискиот универзитет и г. Дражен Кевриќ, виш советник во Врховниот суд, поранешен судија од Општинскиот суд во Загреб, Хрватска. 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ нa тeмa: „Преминувањe на товарот на докажување во случаите на дискриминација“

 | 26/09/016


 Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организира советување на тема: „Преминување на товарот на докажување во случаите на дискриминација“, кое ќе се одржи на 27 септември (вторник) 2016 година, во просториите на Академијата.

 Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, адвокати, претставници на Канцеларијата на народниот правобранител на Република Македонија и Комисијата за заштита од дискриминација.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: д-р Жанета Попоска, Мисија на

ОБСЕ во Скопје, судија Бојана Велковска, Основен суд Скопје 2 – Скопје и г. Атанас Георгиевски, адвокат и правен советник на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Практична примена на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната“

 | 22/09/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема: „Практична примена на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната“, кое е предвидено да се одржи на 23 септември 2016 година (петок), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за стручните служби од јавните обвинителства и претставници од Министерството за правда.

 

 Предавачи на советувањето ќе бидат Д-р Јован Илиевски, Јавен обвинител на Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и  Г-а Спасенка АндоноваЈавен обвинител во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Превенција на корупцијата и судирот на интереси, добро владеење, интегритет и етика“

 | 21/09/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судирот на интереси со акционен план 2016-2019 година, организира советување на тема: „Превенција на корупцијата и судирот на интереси, добро владеење, интегритет и етика“, што ќе се одржи на 22 септември 2016 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судски службеници од сите судови во Република Македонија.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Лидија Таневска Јадровска, самостоен судски советник во Врховниот суд на Република Македонија и г-а Сузана Таскова Аџикотарева, член на Државната комисија за спречување на корупцијата.

 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: Повторување на домашни парнични и кривични постапки по добиени пресуди на ЕСЧП во кои е констатирана повреда’’

 | 21/09/016


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Планот на обуки за 2016 година организира советување на тема: „Повторување на домашни парнични и кривични постапки по добиени пресуди на ЕСЧП во кои е констатирана повреда’ , кое ќе се одржи на 22 септември (четврток) 2016 година во  просториите на Апелационен суд Битола.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓански и кривични оддели јавни обвинители и адвокати од апелационoто подрачја Битола.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: м-р Даница Џонова од Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права и д-р Воислав Стојановски од Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија.


Повеќе