Календар на Активности





offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

Прелиминарна ранг листа

 | 16/09/019


Врз основа на член 71 став 10 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев (,,Службен весник на РМ’’ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018), а по одржаната 15та седница на Комисијата за приемен испит на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, се утврди следната Прелиминарна Ранг Листа:

 

 Ранг листа 

 

Согласно член 66 став 3 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев (,,Службен весник на РМ’’ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018) незадоволниот кандидат од постигнатите резултати на квалификациониот тест има право на приговор до Комисијата за приемен испит во рок од три дена од денот на објавувањето на резултатите од квалификациониот тест на официјалната веб-страница и Огласната табла на Академијата, кој рок отпочнува да тече од вторник, 17.09.2019 година.

 

Со почит,

Комисија за приемен испит


Повеќе

Соопштение до јавноста

 | 13/09/019


Со индигнација ги отфрламе сите обвинувања кои произлегуваат од една политичка партија која сака да го наруши процесот за избор на кандидати за судии и јавни обвинители на  Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев.

Академијата со нејзиното раководство и Комисијата за спроведување на испитот тврди дека ги презема сите мерки за предострожност со цел испитот да поседува интигритет и да се обезбедат реално најдобрите кандидати за идни судии и обвинители.

Мошне внимателно и под строга тајност беше изготвена базата на прашања за тестирањето. Првиот чекор кој го презема Академијата беше да укаже на сите лица инволвирани во целокупниот процес на прием на нови кандидати да се изземат во случај на постоење на судир на интереси. Копии од тие образци беа испратени до ДКСК во Јуни годинава. Исто така, сите лица-едукатори кои учествуваа во подготовка и верификација на прашањата и студиите на случај го сторија тоа во услови на најстрога доверливост.

Академијата за да се обезбеди од евентуално пробивање на шифрите кои ги добиваа кандидатите, креираше двојно шифрирање за секој кандидат за секој дел од испитот, која втора шифра ја добиваа при самиот влез за полагање. Тие шифри се познати на екстремно ограничен број на луѓе кои поседуваат сертификат за работа со класифицирани информации. Се прашуваме од каде е изворот на овие шпекулации околу  идентитетот на полагачите, бидејќи согласно Законот за Академијата идентитетот на кандидатите е заштитен со шифра.

Во случај да постои сомнеж дека компјутерскиот систем побудува партиска пристрасност, тогаш се прашуваме зошто досега  немаше реакции од истиот политички субјект кога во истиот тој компјутерски систем пред еден месец  VI генерација на слушатели го полагаа завршниот испит и се стекнаа со статус на идни кандидати за избор за судии и јавни обвинители меѓу кои и сопругата на виден опозициски функционер која е второрангирана.

Но, сепак за жал ваквите непримерни партиски пресови базирани на шпекулации беа очекувани! Зошто да постои потреба секој позитивен процес кој се одвива во нашата држава ( како што е селекција на најквалитетни идни кадри на правосудството) да мора да биде намерно извалкан.

За Ваша информација ги споделуваме нашите досегашни неофицијални резултати кои произлегоа од половина од одвивањето на испитот досега. Вкупниот број на бодови кои можат да се освојат на квалификацискиот тест изнесува 100 бода, а досега над 90 бода имаат освоено 19 кандидати, од 80 до 89(47), од 70 до 79(40), од 60 до 69(41), од 50 до 59 (41), од 40.5 до 49 (34), повеќе од 50 неположени кандидати и еден поништен тест.

Процесот се одвива нормално, па затоа со  резигнација ги отфрламе сите злонамерни коментари.

Со почит

Проф. Др. Наташа Габер-Дамјановска


Повеќе

Форум за дискусија: Прекршочни санкции вo случaи нa дискриминација Хармонизација на Законот за спречување и заштита од дискриминација и Законот за прекршоци

 | 13/09/019


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје организираат ,,Форум за дискусија: Прекршочни санкции во случаи на дискриминација; Хармонизација на Законот за спречување и заштита од дискриминација и Законот за прекршоци’’ на 16 септември 2019 година (понеделник) во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот.

 

На форумот ќе учествуваат судии и адвокати.

Свои излагања на форумот поврзани со темата ќе имаат: г-а Хајди Штерјова Симоновиќ, член на Координативното тело за недискриминација и г-а Анета Тошевска,раководител на одделение, Министерство за правда.


Повеќе

ОБУКА НА ТЕМА: „Истрагa нa место на тeрористички напад“

 | 13/09/019


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Амбасадата на САД во Република Северна Македонија организираат обука на тема „ Истрага на место на терористички напад“.

Обуката ќе се одржи во период од 16 до 27 септември 2019 година во Центарот за обука во Идризово, Скопје, во времетраење од 8 до 17 часот.

Целта на оваа обука е продлабочување на разбирањето на учесниците како и развивањето на нивните вештини за документирање, собирање и чување на докази собрани од местото на терористички напад и тоа според меѓународни форензички стандарди и процедури. Преку лекции, демонстрации, групни дискусии и практични вежби за развивање и продлабочување на вештините за обработка на место на кривичноправен настан, вклучително и тероризам. Од учесниците се очекува да покажат дека целосно го совладале материјалот за постапување на место на терористички напад на завршната вежба на која ќе работат во тимови на импровизирани места на терористички напад.

Обуката е наменета за јавни обвинители и претставници од Минитерството за внатрешни работи.


Повеќе

ОБУКА НА ТЕМА: Водење и презентирање на случај ,истраги поврзани со наркотици

 | 06/09/019


Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” во соработката со Амбасадата на САД и Меѓународната програма за помош и обуки при водење на кривични истраги (ИЦИТАП) при Одделот за правда на САД организираат регионална обука ,,Водење и презентирање на случај (истраги поврзани со наркотици)’, која ќе се одржи во период од 10-13 септември 2019 година во хотел „Александар Палас“, Скопје.


Повеќе

Известување

 | 06/09/019


Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука 2019-2021,

 

Ве известуваме дека за полагањето на квалификацискиот тест, кое ќе се одржи на деновите во периодот од 10-14.09.2019 година, потребно е со себе да ја носите Вашата шифра и документ за идентификација.

Ве молиме да бидете присутни на Правниот факултет ,,Јустинијан Први’’ Скопје минимум 30 минути пред Вашиот определен термин за полагање.

Упатството за полагање на квалификацискиот тест може да го преземете тука.

Ви посакуваме многу успех!


Повеќе