Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Последни Новости

ПOВИК ЗА AПЛИКАЦИИ ЗА ДВОНЕДЕЛНИ РАЗМЕНИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД СТРАНА НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА ЗА ОБУКИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО

 | 14/02/019


Европската мрежа за обуки во правосдуството (EJTN) е главната платформа и промотор за обука и размена на знаења за европското судство. EJTN ги претставува интересите на над 120.000 европски судии, обвинители и судски тренери ширум Европа.

 

Формирана во 2000 година, областите на интерес на ЕЈТН вклучуваат ЕУ, граѓанско, кривично и трговско право и обука за лингвистиката и општествените прашања. Визијата на EJTN е да помогне да се поттикне заедничка правна и судска европска култура.

 

EJTN развива стандарди за обука и наставни програми, ги координира разменувањата и програмите за обука на судството, дистрибуира експертиза за обука и промовира соработка помеѓу институциите за обука на судството на ЕУ.

 

Подолу во овој текст се наоѓа листа на програми за размена организирани од страна на Европската мрежа за обуки во правосдуството (EJTN). Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев ги поканува сите оние кои ги исполнуваат условите да се пријават на една или повеќе обуки, по што ќе следи селекција и од страна на EJTN.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Граѓански спорови кoи прoизлегуваат од примена за Законот за денационализација и Законот за експропријација“

 | 12/02/019


Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Граѓански спорови кои произлегуваат од примена за Законот за денационализација и Законот за експропријација“, кое ќе се одржи на 14 февруари 2019 година (четврток), во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии на Виш управен суд, Управен суд и судии од граѓански оддели и стручни соработници од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Родна  Живковска, Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје, г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2 и Валентина Димитровска раководител на сектор за нормативно правни работи на Управа за имотно правни работи.

 

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Осврт на Законот за денационализација   и Законот за експропријација         
 • Примена на Законот за денационализација и Законот за експропријација         
 • Примери од судската практика на граѓанските судови


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Пoтреба за прoцедури за внатрешно циркулирање на предметите во јавните обвинителства“

 | 11/02/019


Согласно Kаталогот за доброволна континуирана обука за судските и јавнообвинителските службеници, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема: Потреба за процедури за внатрешно циркулирање на предметите во јавните обвинителства, кое ќе се одржи на 13 февруари 2019 година во просториите на Академијата, со почеток во 10:30 часот.

 

Советувањето е наменето за јавнообвинителски службеници од сите апелациони подрачја.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе има обвинителката Павлина Јанкуловска од Основното јавно обвинителство Битола.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

 • Постапување со писмена упатени до јавното обвинителство 
 • Оформување предмети постапување со оформените предмети 
 • Обновување на предмети и архивирање на предмети  
 • Водење уписници и помошни книги 


Повеќе

ТРКАЛЕЗНА МAСА ЗA ПРОМОЦИЈА НА ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА ВО МАКЕДОНИЈА 6.2.2019 година

 | 06/02/019


Управата за извршување на санкциите и Германската Фондација за меѓународна правна соработка IRZ во соработка со Академијата, на 6.2.2019 година организираа тркалезна маса за промоција на пробациската служба во Македонија и придобивките од заживување во пракса на системот за алтернативно санкционирање на сторителите на кривични дела на слобода.

Настанот се одржува во рамки на активностите на твининг проектот „Јакнење на пенитенцијарниот систем и пробациската служба “, финансиски поддржан од Делегацијата на Европска Унија во Скопје.


Повеќе

г-a ALICE PROY, кандидат за судија на Државната правосудна академија, Бордо, Република Франција ќе го реализира својот потребен стаж во странство во Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев

 | 06/02/019


Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев и Амбасадата на Република Франција во Република Македонија, во периодот од 3 февруари до 22 февруари 2019 година, г-a ALICE PROY, кандидат за судија на Државната правосудна академија во Бордо, Република Франција, ќе го реализира својот потребен стаж во Република Македонија, во Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев.

Стажирањето во надворешни странски судски институции е пракса на Државната правосудна академија на Република Франција, а целта е кандидатот да се запознае со правните системи на другите земји.

Во таа насока, Академијата подготви посебена Агенда адаптирана на интересите и правните области кои се значајни за г-a ALICE PROY, во чии рамки се предвидени низа посети на релевантни правосудни институции каде ќе може да се запознае подетално со нивната организациска поставеност и секојдневната работа, пришто ќе има можност и преку поединчени средби да размени искуства со судиите и јавните обвинители од Република Македонија, како и со претставниците на останатите релевантни институции во Република Македонија.

г-a ALICE PROY, своето стажирање ќе го започне во Академијата за судии и јавни обвинители, каде ќе остварии работна средба со директорот на Академијата, проф. д-р Наташа Габер Дамјановска како и со дел од вработените пришто ќе има можност да се запознае со работата на Академијата, нејзината организациска структура, како и нејзината улога во правосудниот систем на Република Македонија.


Повеќе

АКАДЕМИЈАТА ЗA СУДИИ И ЈAВНИ ОБВИНИТEЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ ОБЈАВУВА ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА СТИПЕНДИИ ДОДЕЛЕНИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА ЛУКСЕМБУРГ

 | 05/02/019


Во рамки на соработката со EIPA, Луксембург, до Академијата беше доставена понуда за прибирање на апликации за стипендии, финансирани од Министерството за надворешни работи на Луксембург.

 

Имено, понудени се четири стипендии за претставници од правосудството, невладиниот сектор и правни практичари од следните земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија и Турција.

 

Целта на стипендиите е да се овозможи на четворица кандидати кои веќе започнале професионална кариера да следат Мастер програма за Европски правни студии во Луксембург. Стипендијата конкретно е наменета за апликанти на кои им е потребна финансиска поддршка.

 

Општите услови за пријавување се следните:

 • Пополнета апликација
 • Мотивациско писмо
 • Фотокопии од завршени студии (минимум дипломирани) преведени на англиски или француски
 • Доказ за познавање на англиски и француски јазик
 • Потврда за дозвола од работодавачот

 

Во документите подолу се наоѓаат повеќе детали за повикот, брошура за програмата и формулар за апликација на англиски и француски јазик.

Детали за повикот

Брошура за програмата

Формулар за апликација на англиски јазик

Формулар за апликација на француски јазик

Заинтересираните може да ги достават своите апликации до Академијата, на следните е-маил адреси: Sanja.Pandilov@jpacademy.gov.mk или на Tomislav.Jovanovski@jpacademy.gov.mk


Повеќе