(мкд) Значењето на судското порамнување во германската граѓанска постапка од заменик-претседателката на Покраинскиот суд Траунштајн Андреа Тиц

Sorry, this entry is only available in Macedonian.