Завршен настан посветен на Промоцијата на Прирачникот за спроведување на мерките за следење на комукациите (Demo)