Заштитата на човековите права и КОВИД-19: ХЕЛП онлајн курс за биоетика реализиран во Северна Македонија (Demo)