Заменик директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, г. Илир Исени денес го започна својот прв работен ден во Академијата (Demo)