Воведни е-модули со фокус на заштита на личните податоци и фунадменталните човекови права во организација на ЕИПА (Demo)