ВЕСТИ ЗА БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ ЗА И ВО ВРСКА СО БАЛКАНОТ Серија 3, Број 9-јуни 2022 (Demo)