Учество на заменикот на директорот на Академијата, судија Илир Исени на XX Советување од кривично-правна област на тема: “Дваесет години кривично законодавство во Босна и Херцеговина – достигнувањата во реформите?“, која се одржа во Неум, Босна и Херцеговина (Demo)