Учество на заменикот на директорот на Академијата, судија Илир Исени на Правната Конференција во организација на Правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа во Скопје (Demo)