ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема „Правото и праксата во заштита на бегалците во 2019 година“ (Demo)