TAIEX онлајн работилница за член 8 од ЕКЧП- Право на почитување на приватниот и семејниот живот (Demo)