TAIEX онлајн работилница на тема „ Право на обвинетите во кривичната постапка според директивите на ЕУ “ (Demo)