СТРУЧНА ДЕБАТА за Предлог – Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство 13ноември 2019 година (Demo)