Спроведена четврта интерактивна практична работилница „Спроведување на мерките за следење на комуникациите“ (Demo)