СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Раководење и управување согласно Законот за судска служба“ (Demo)