СОВЕТУВАЊЕ на тема „Практична примена на одредбите од Истанбулската конвенција“ (Demo)