СОВЕТУВАЊЕ на тема „Отказ на договорот за вработување на работник од работно место – постапка и судска заштита“ (Demo)