СОВЕТУВАЊЕ на тема „Неосновано збогатување, конфискација, одговорност на правни лица“ (Demo)