СОВЕТУВАЊЕ на тема „Меѓународна соработка во кривична материја-Екстрадициа со практични примери“ (Demo)