СОВЕТУВАЊЕ на тема „Измени за Законот за Судски совет на Република Северна Македонија и Законот за судовите“ (Demo)