СОВЕТУВАЊЕ на тема „Граѓански спорови кои произлегуваат од договорите за купопродажба со посебен осврт на правните недостатоци-заштита од евикција“ (Demo)