СОВЕТУВАЊЕ на тема „Case managemenet-(Електронско водење на предметите во јавните обвинителства)“ (Demo)