СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Безбедноста на новинарите и медиумските работници и ограничувањето на слободата на изразување“ (Demo)