СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Акции против родово базирано насилство кај Роми и други маргинализирани групи фаза II’’ (Demo)