СОВЕТУВАЊЕ МЕНАЏИРАЊЕ СО СУДОВИТЕ 29 јуни 2020, хотел „Мериот“, Скопје (Demo)