СОВЕТУВАЊА на тема „Водење на јавна расправа во управното судство“ (Demo)